Skip links

Turizm Tesvikleri

Turizm ve Otelcilik Sektörüne Yönelik genel destekler nelerdir?

TÜBİTAK, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ve proje bazlı veya genel destekler olarak adlandırılan desteklerden otellerin sahip olduğu nace kodlarından kaynaklı olarak yararlanamayacağı belirtilmektedir.

Turizm ve Otelcilik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

3, 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı oteller, butik oteller, termal oteller, özel konaklama tesisleri, dağ evleri ve yayla evlerine 1, 2. bölgelerde asgari 3 milyon TL, 3,4,5 ve 6. bölgede asgari 1 milyon 500 bin TL öngörülen yatırım maliyetleri olması durumunda aşağıdaki desteklerden yararlanırlar. 1 Yıldızlı veya 2 yıldızlı oteller sadece 6. Bölgede yatırım yapmaları durumunda Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinden yararlanır.

• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel destekten yararlanabilecek turizm yatırımları 1,2,3,4. Bölgelerde yatırım yapmaları durumunda 5. Bölge desteklerinden, 5 veya 6. Bölgede yatırım yapmaları halinden ilin bölgesel desteklerinden yararlanırlar.

• Bungalov evler Kültür ve turizm bakanlığının kırsal turizm tesislerinin tür ve sınıf müfredatına bağlı yapılması durumunda ilin bölgesel desteklerinden yararlanırlar, “Turizm Teşvikleri”

• Günübirlik tesisler, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılması durumunda Yatırım teşvik belgesi desteklerinden yararlanabilir. “Turizm Teşvikleri”

• Günübirlik Tesislerine Sağlanan Destekler Nelerdir? “Turizm Teşvikleri“
1- KDV muafiyeti
2- Gümrük vergi muafiyeti
3- Damga vergisi
4- Emlak vergisi
5- Bina inşaat harç muafiyeti

Turizm ve Otelcilik Sektörüne Yönelik Sağlanan Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Turizm ve Otelcilik Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

I. ve II. Bölgelerde 3 Milyon TL
III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 Bin TL’dir.
NOT:
Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.